Formålet med prosjektet

Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens.

Les mer

Gårder med dagtilbud

Finn din nærmeste gård

“Det har vært drevet omsorgsarbeid på gårder til alle tider, men de siste årene har dette blitt mer systematisert gjennom ordningen med «Inn på Tunet». Vi ser på dette som et viktig bidrag til sysselsetting og utnytting av gårdens ressurser.”

Amund Johnsrud, Seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling, Norges Bondelag