Formålet med prosjektet

Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens.

Les mer

Gårder med dagtilbud

Finn din nærmeste gård

“De får noe fast å gå til, som gir mestring og en følelse av tilhørighet og fellesskap. Dette er like viktig for dem med en demenssykdom som for oss andre. Vi ønsker at de skal få oppleve de gode øyeblikkene, som de kan ta vare på og ta med seg hjem. ”

Gunn Nordgård, Demenskoordinator