Formålet med prosjektet

Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens.

Les mer

Gårder med dagtilbud

Finn din nærmeste gård
Portrettbilde av Kristin Fragell Lillevold

“Prosjektet Demensomsorg på gård er viktig for å synliggjøre hva som er suksessfaktorene ved å legge dagaktivitetstilbudet til gårdsomgivelser. Vi trenger mange dagaktivitetstilbud til personer med demens fremover, og vi trenger variasjon i tilbudene. ”

Kristin Fragell Lillevold, Seniorådgiver, helseavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus