Demensomsorg på gård

Et forskningsprosjekt om dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens

Research and publications

Om prosjektet

Demensomsorg på gård er et avsluttet forskningsprosjekt som hadde til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens fra ulike perspektiver. Prosjektet etterspurte brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer. Vi søkte blant annet svar på:

  • Hvordan oppleves det å ha dagaktivitetstilbud på gård?
  • Hva er viktig for dem som får tilbudet?
  • Hvordan påvirker det helsen deres?
  • Og hvordan er det for pårørende?
  • Hvem er de som tilbyr dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård?
  • Hvordan er gårdene og dagtilbudet organisert?
  • Hva er tilbydernes motivasjon?

Prosjektets oppbygging

Prosjektet besto av fire deler:

Del A: Utforske de erfaringer personer med demens og deres pårørende har i forhold til dagaktivitetstilbud på gård, og hva slags betydning tilbudet har for deres helse og livskvalitet

Del B: Undersøke betydningen av ulike elementer i gårdskonteksten som er viktig for tilbudet

Del C: Undersøke sosiale, institusjonelle og økonomiske aspekter knyttet til å starte opp og drive velferdstjenester for personer med demens i samhandling mellom gård og kommune

Del D: Undersøke kommunikasjon og informasjon rundt dagaktivitetstilbudet. Ivareta ekstern kommunikasjon om prosjektet som deling av kunnskap og resultater, til et videre publikum.