Formålet med prosjektet

Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens.

Les mer

Gårder med dagtilbud

Finn din nærmeste gård

“Det er bedre å drive med noe enn å sette seg ned ”

Bjørn Inge Johnsen, 66 år, Bruker av dagtilbudet