Kontaktinfo

Dette prosjektet er avsluttet, men du kan fortsatt  sende generelle henvendelser til de organisasjonene som har vært involvert:

NMBU (Norwegian University of Life Sciences)
E-post: post@nmbu.no

Aldring og helse
E-post: post@aldringoghelse.no

NIBIO
E-post: post@nibio.no

Ruralis (Senter for Bygdeforskning)
E-post: post@ruralis.no