Oppistua Øye

Oppistua ligger flott og solrikt til på elvesletta Øyamoen, nedenfor kommunesenteret Skei i Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Siden høsten 2012 har Solveig Haglund drevet dagaktivitetstilbud for personer med demens på gården, to dager i uka.

Oppistua ligger flott og solrikt til på elvesletta Øyamoen, nedenfor kommunesenteret Skei i Surnadal kommune, Møre og Romsdal.  Her bor Solveig Haglund og Martin Gausen, som har barna Sigrid, Kari, Maja og Hallvard, og kårfolket Anna og Jan Gausen.

Siden høsten 2012 har Solveig Haglund drevet dagaktivitetstilbud for personer med demens på gården, to dager i uka. De tre deltakerne hentes og bringes til tilbudet. Dagtilbudet på Oppistua består av to måltider, og forskjellig aktiviteter knyttet til livet på gården. I tillegg er det gymnastikk, dans og uteaktiviteter. Opplegget for aktivitetene gjøres i samarbeid med Surnadal kommune.

På Oppistua dyrkes det økologisk gras, poteter, grønnsaker, urter, frukt, bær og blomster. Gården har vært debiogodkjent de siste 25-30 åra. Det leveres produkter til restauranter og butikker, og enkeltpersoner kan bestille og få tilkjørt ei kasse med sesongens varer deler av året.

De siste årene har ulike Inn på tunet- tjenester (www.innpåtunet.net) vært en viktig inntektskilde. I tillegg til dagaktivitetstilbud for personer med demens, drives det frisklivstilbud med utetrening og kostholdsrådgivning. Oppistua har også et samarbeid med Øye skule om å bruke gården som utvida klasserom /læringsarena.

http://www.oppistua.no/

_V4P8813_V4P8937