Øvregård

Øvregård ligger vakkert til der gården ligger i åssiden ned mot fjorden i Vindafjord kommune i Rogaland. Her har Anita Øvregård tilbudt demensomsorg på gård siden august 2015.

_v4p5078

Dagaktivitetstilbudet drives i samarbeid med Vindafjord kommune, og kommunen har en ansatt som er med i det daglige arbeidet sammen med Anita. Hun og mannen overtok gården etter farfaren hans i 2003, og de har flyttet fra Haugesund, for å drive gården.  Den er siden blitt oppgradert. Anita har jobbet som sykepleier, og er agronom. På gården er det kyr, sau og høns, og det drives produksjon av gras på jordene. Her er det også hester, kaniner og selvfølgelig en gårdshund.

Anita legger vekt på at de ønsker å ta vare på tradisjonene på gården, og bruker dem i demensomsorgen. De 7 deltagerne, som er mellom 80 og 90 år, er hjemmeboende eldre og kommer fra Vindafjordtunet, Ølen og Vindafjord. De kommer til gards 1 gang i uka, men Anita kunne tenke seg å utvide til 2 dager i uka.

I den lille Larsestova, som nå rommer et lite kjøkken med spiserom, lager deltagerne mat, spiser og skravler. I kjelleren har det foregått kjøttsalting og koking av tøy. Ofte lager deltagerne en lokal variant av lefse, kalt kråtakake. Kråtakjevla går på omgang, og når den dobbeltstekte lefsa er klar, så er det mat. Egg til lefsa finner de i hønsehuset med de 60 hønsene.

_v4p4909Utenfor går en nyrestaurert gammel adkomstvei til garden som de eldre bruker til turgåing. Den går forbi fjøset med de 20 sauene med lam og vognskjul, og bort til der de 10 kuene står og beiter. Var det noen som sa et lite stykke Norge?
Anita har hatt demensomsorg på gården i tankene lenge, sier hun. Det var under agronomutdanningen, der hun tok Inn på tunet valgfag, at tanken om å drive demensomsorg på gård hjemme på gården virkelig tok form.

En levende og drivverdig gård med dyr, jorder og med tradisjonene intakt skal gjøre at deltagerne har det bra sammen. Det er blitt akkurat som jeg håpet på, forteller hun.

Du finner mer om Øvregård på gårdens egen nettside.

_v4p4844