Steindal gård

Edvard Kolnes på Steindal gård i Randaberg kommune, Rogaland, startet med Demensomsorg på gård i 2016. Gården omtaler seg som «en gård utenom det vanlig» på egen nettside. I mange år ble gården drevet helt tradisjonelt, med poteter i jorden og kyr på båsen. Siden 1986 har driften vært mer og mer utradisjonell, står det […]

Edvard Kolnes på Steindal gård i Randaberg kommune, Rogaland, startet med Demensomsorg på gård i 2016.

_v4p4394Gården omtaler seg som «en gård utenom det vanlig» på egen nettside. I mange år ble gården drevet helt tradisjonelt, med poteter i jorden og kyr på båsen. Siden 1986 har driften vært mer og mer utradisjonell, står det å lese.

Dagaktivitetstilbudet er et samarbeid med Randaberg kommune, som kjøper plasser og driver tilbudet. På gården er det også barnehage med 55 barn, det er mulig å ha bursdagsfeiring, og det er over 50 jenter som rir ponni på gården. Jentene kan kjøpe utstyr til ridingen i gårdshandelen. Det er gårdshund, kaniner, høner og marsvin. Kolnes har nylig bygget et lite, miljøvennlig smarthus med utsikt til havet, og den tidligere boligen hans er et jordhus, som har vært leid ut til psykiatrien. Han dyrker eget høy og gras til ponniene, og er en av de få som dyrker og selger Skaugum begonia, som er etterspurt landet over. På et cowboy-fort, som Kolnes har laget selv, kan man gå på saloon, og stikke innom både sheriffen og den lokale banken. _v4p4310

Det er inntil 7 personer med demens daglig i dagaktivitetstilbudet på gården. De er mellom 70 og 95 år, og er på gården fra 1-4 dager i uka. En vanlig dag på Steindal gård starter med at de eldre kommer med den kommunale bussen, som henter dem hjemme og fra sykehjemmet i kommunen. Dagen fortsetter med kaffe, samtaler og lesing av aviser rundt bordet. Aktivitetene varierer etter været. Er det fint vær, så drar de på utflukter i kommunen med engangsgrill eller piknikkurv, eller de er ute på gården og benytter fasilitetene der. Det hender ofte at de planter og sår, for eksempel har de laget egen jordbæråker. Er det dårlig vær, så bedrives mange hobbyting innendørs, som laging av stoffkuler, lyngbilder, mat m.m. Inne i mellom er det hattefest med det andre dagsenteret i kommunen. Det er også bingo og konserter. De eldre går stien på gården hver dag, og har innetrim. Demenskoordinator Camilla Svela i Randaberg kommune sier at de legger vekt på at dagaktivitetene er enkle, og at de skal tilpasses den enkelte slik at de kan oppleve mestring. «De må ha det kjekt», sier hun.

Kolnes legger vekt på at det å ha flere tilbud på gården beriker hverandre. Det er fine treffpunkter på gården, og eldre og barn har daglig kontakt. Det er et spesielt godt samspill mellom demenstilbudet og barnehagen, mener han. Blant annet synger barna for de eldre i jula. Han ønsker å utvide tilbudet til personer med demens til 24 plasser i løpet av en uke.