Stene gård

På gården Stene i Onsøy finnes et dagtilbud til yngre personer med demens, i samarbeid med Fredrikstad kommune.

Dagtilbudet er et naturlig lystbetont treffsted som gir et meningsfullt tilbud til yngre personer med demens. Det settes fokus på den friske delen av mennesket, og vi bruker gårdens naturlige aktiviteter og omgivelser for å gi et kvalitativt godt dagtilbud. Vi fokuserer på interesser og aktiviteter som brukerne selv mestrer og har glede av.

En dag ved Stene gård kan bestå av aktiviteter som:

  • Tur og kultur i hele distriktet
  • Sosialt samvær rundt bordet
  • Spill og trim
  • Bake, sylte og lage mat i fellesskap
  • Rydding i skog og utmark
  • Vedhogst
  • Enkelt stell av høner, hage og blomster
  • Enkelt friluftsliv, med matlaging på bål.

_V4P6241 _V4P6648

Les mer om Stene gård her

Her finner du alle gårdene som er presentert til nå