Forskingsprosjektet til Nationen

«Vi skal undersøke hva dagtilbud på gård betyr for helse og hverdagen til personer med demens og deres pårørende. Vi skal se på hva som kan være unikt ved gårdsmiljøet og gjør det egnet for denne type tilbud. Prosjektet skal også se på samarbeidet mellom kommune og gård og økonomi for begge parter,» sa prosjektleder Grete Patil til Nationen i desember. Her kan du lese hele artikkelen.