Glimt fra sommerens seminarer, kurs og konferanser

Her får du et lite innblikk i noen av sommerens samlinger som forskere i Demensomsorg på gård har deltatt på.

I juli deltok forskerne Bjørnar Finnanger Garshol fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Siren Eriksen fra Aldring og helse på et sommerkurs i etikk ved Universitetet i Leuven i Belgia sammen med forskere fra hele verden. Her diskuterte de blant annet verdighet, seksualitet, bruk av roboter, palliasjon og medienes fremstilling av demens. Tross tettpakket program ble det tid til litt sightseeing med et besøk til det flotte universitetsbiblioteket i Leuven og til verdensarvstedet Groot Begijnhof fra ca. år 1230 e.Kr.

Universitetet i Leuven er det eldste og største universitetet i Benelux-landene og ble grunnlagt i 1425. Kurset ble organisert av universitets senter for biomedisin og jus og ble ledet av Chris Gastmans, professor i medisinsk etikk. Over tre tettpakkede dager ble blant annet følgende temaer tatt opp:
• Verdighetsbyggende demensomsorg
• Medienes fremstilling av demens og personer med demens
• Seksuelle uttrykk hos personer med demens
• Bruk av roboter i demensomsorgen
• Etisk infrastruktur i demensomsorgen

 

summer-course-2017
Deltakere på etikk-kurset i Belgia. Foto: Privat.

Med på kurset var deltagere fra Australia, Canada, Tyskland, Østerrike, Polen, Irland, Nederland, Belgia, Brasil og Norge. I tillegg kom deltagerne fra mange ulike bakgrunner, for eksempel sykepleiere, ergoterapeuter, aktivitører, leger. Kurset gav nyttig faglig påfyll, spennende diskusjoner og muligheter til å møte andre innenfor feltet. Spennet blant deltagere gav også en innsikt i hvordan det er, og hvilke perspektiver man har andre steder i verden.

Deltok på verdenskongressen til International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG)

Den 21. til 24. juli deltok Ingeborg Pedersen fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på verdenskongressen til International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) i San Fransisco i USA. Verdenskongressen i geriatri og gerontologi samlet 6000 deltakere fra 75 nasjoner. Kongressen hadde et eget symposium om «Care farming» med foredragsholdere fra USA, Nederland og Norge.

Demensomsorg på gård ble presentert i et foredrag med forskningsresultater på sentrale faktorer i et godt dagtilbud for personer med demens. De andre foredragene i symposiet var om pårørendes erfaringer, kvaliteten ved det fysiske miljøet på gården, og hva erfaringer med demensomsorg på gård kan tilføre ordinære dagtilbud. Kontakt med forskere fra andre land gir nye og verdifulle perspektiver og ideer, og ikke minst mulighet for videre samarbeid.

Var på den Europeiske ruralsosiologiforeningens kongress
Fra 24. til 27. juli deltok Brit Logstein fra Norsk senter for bygdeforskning på den Europeiske ruralsosiologiforeningens kongress i Krakow i juli. Denne arrangeres hvert andre år, og dette var nummer 27 i rekken. Konferansen dekker en rekke temaer innenfor det rurale, alt fra livskvalitet og bolyst i rurale strøk, til temaer knyttet til næringsutvikling og rammebetingelser i landbruket.

Logstein deltok i en gruppe som hadde fokus på næringsutvikling i rurale strøk, og hvordan det kan bidra til bærekraftige og levende bygder. Hennes presentasjon fokuserte på hvilke erfaringer norske bønder har når det gjelder å være tilbydere av demensomsorg på egen gård, og da spesielt hva de ser på som viktige for at de skal kunne drive et bærekraftig tilbud på gård. Gjennom intervjuer med norske tilbydere, så handlet dette om alt fra fysiske forhold på gårdsbruket til ulike samarbeidskonstellasjoner mellom tilbyder og kommuner.

20287083_2001061633446028_2950735614916689253_o
Foto: Privat.

Takk til deltakerne for tekst og bilder.