Gårder som tilbyr dagaktiviteter for personer med demens

Det finnes gårder i alle norske fylker som tilbyr dagaktiviteter for personer med demens. Gårdene er veldig forskjellige. De er store og små og de har ulikt antall personer med demens på sine dagtilbud. Noen gårder har mange ulike små og store dyr, andre har kanskje bare en katt eller to. Gårdene er organisert veldig ulikt og tilbyr forskjellige aktiviteter.