Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Ål kommune

Kontaktperson

Gunn Elèn Hansen, Tove Bråten og Live Magnetun (Demensteamet)
32 08 52 29 (Omsorgskontoret) / 32 08 53 48 (Demensteamet)
www.aal.kommune.no/helse-og-omsorg/al-bu--og-behandlingssenter/#dagtilbod

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Ål kommune

Gåsterud gård

Gåsterudvegen 46, 3579 Torpo
www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/finn-gaard/gaasterud-helge-hermann

Kontaktperson

930 94 115
hehe-g@online.no