Det finnes gårder som tilbyr dagaktiviteter for personer med demens i alle norske fylker. Gårdene er veldig forskjellige. De er store og små, og tilbyr et mangfold av aktiviteter. Noen har mange ulike dyr, mens andre har kanskje bare en katt eller to. Hvor mange personer med demens som benytter gårdens dagtilbud varierer også. Her presenteres gårdene som er med i forskningsprosjektet.