Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Sør-Varanger kommune

Kontaktperson

78 97 74 00
www.svk.no

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Sør-Varanger kommune

Nordmo gård

www.nordmogard.com

Kontaktperson

Thormod Hoel
924 87 787
thormod@nordmogard.com