Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Engerdal kommune

Kontaktperson

62 45 96 00
www.engerdal.kommune.no

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Engerdal kommune

Buviken Nordre

Kopparleden 5271, 2448 Sømådalen
https://innpaatunethedmark.wordpress.com/buviken-nordre/

Kontaktperson

Silje Søndmør
95974079
kejoten@online.no