Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Løten kommune

Kontaktperson

Guro Brenden
416 83 874
guro.brenden@loten.kommune.no
www.loten.kommune.no/demensteam/

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Løten kommune

Lillehov

http://lillehov.no/

Kontaktperson

Ingunn Sigstad Moen
950 49637
insimo@online.no