Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Tolga kommune

Kontaktperson

www.tolga.kommune.no

Kriterier for tildeling: http://www.tolga.kommune.no/file=15329


Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Tolga kommune

Helbladgården

Helbladplassen, 2540 Tolga
http://www.tolga.kommune.no/15261.Dagtilbud-i-Rosebygda-Inn-pa-Tunet.html

Kontaktperson

Bjørg Wien Killingmo
992 66 464