Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Midsund kommune

Kontaktperson

Solveig Håbet (Demenskoordinator)
71 27 05 75 / 48 89 56 41
demensk@midsund.kommune.no
www.midsund.kommune.no

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Midsund kommune

Akslahaugen gard

Kontaktperson

413 31 276

Andre opplysninger

På Facebook: https://www.facebook.com/Akslahaugen-Gard-280182318670399/