Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Surnadal kommune

Kontaktperson

71 65 58 00
www.surnadal.kommune.no

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Surnadal kommune

Oppistua, Øie Østre

Oppistua Øye, 6650 Surnadal
http://www.oppistua.no/

Kontaktperson

Solveig Haglund
71 66 06 95 / 997 22 268
solveig@oppistua.no

Bele

Bele, 6644 Bæverfjord
http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/finn-gaard/bele

Kontaktperson

Helga Bele
404 76 087
helga.bele@svorka.net