Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Steinkjer kommune

Kontaktperson

Gunn Nordgård (Demenskoordinator)
74 16 94 59 / 404 36 354
gunn.nordgard@steinkjer.kommune.no
www.steinkjer.kommune.no/demensomsorg.289285.no.html

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Steinkjer kommune

Linåsve gård

Kontaktperson

Inger Tisløv Andreassen
979 81 297
inger.andreassen@innpatunet.no