Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Bodø kommune

Kontaktperson

75 55 50 00
www.bodo.kommune.no

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Bodø kommune

Medtigården

Ljønes, 8100 Misvær
http://www.medtigarden.no/

Kontaktperson

Eirin Bjune
75 53 80 55 / 900 90 373 / 400 36 711
e.bjune@online.no