Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Asker kommune

Kontaktperson

Elisabeth Fretland, Ambulant demensteam
66768168 / 953 02 943
elisabeth.fretland@asker.kommune.no
www.asker.kommune.no

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Asker kommune

Aastad gård (Aastad impulssenter)

Aastadveien 37, 1396 Billingstad
http://www.aastadgard.no/

Kontaktperson

90923389
aastadimpulssenter@online.no