Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Nittedal kommune

Kontaktperson

Anne Duerud, Inn på tunet-koordinator
67 05 94 74 / 917 54 494
anne.duerud@nittedal.kommune.no
www.nittedal.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/inn-pa-tunet/

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Nittedal kommune