Demensomsorg på gård illustrasjon

Gårder tilknyttet
Oslo kommune

Skjerven gård

MARIDALSVEIEN 469, 0890 OSLO
www.skjervengard.no/ www.bymisjon.no/Prosjekter/Gronn-omsorg/

Kontaktperson

Tori Bakke / Jon Ivar Bakke
22 23 40 29 / 959 92 524 (Tori) / 924 21 207 (Jon Ivar)
toribakk@online.no

Hauger gård

Haugveien 33, 1903 GAN
http://www.virksomhetssenter.no/

Kontaktperson

Siri Berntsen Fladeby
488 40 485
sbf@virksomhetssenter.no