Demensomsorg på gård illustrasjon

Gårder tilknyttet
Fredrikstad kommune

Stene

Erlingsgårdveien 11, Stene, 1621 Gressvik
www.stenestore.no

Kontaktperson

Mona Skogen / Solbjørg Aleksandersen
95106972 / 907 11 514
moeskog@online.no /sale@fredrikstad.kommune.no

Gård