Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Randaberg kommune

Kontaktperson

51 41 41 00 (Servicetorget)
www.randaberg.kommune.no

post@randaberg.kommune.no


Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Randaberg kommune

Steindal gård

Tungenesveien 83, 4070 Randaberg
www.steindalgard.no

Kontaktperson

Edvard Kolnes
909 45 254
steindal@steindal.com