Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Vindafjord kommune

Kontaktperson

Solfrid Vågen (einingsleiar) / Evelyn Alvseike (einingsleiar)
53 65 59 04 (Solfrid) / 53 65 60 22 (Evelyn)
www.vindafjord.kommune.no/helse-og-omsorg/eldreomsorg/aktivitetstilbod-innan-demensomsorga.345546.aspx

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Vindafjord kommune

Øvregård

Haugen gård

Nedre Austrheimsvegen 67, 5574 Skjold

Kontaktperson

902 34 144