Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Gloppen kommune

Kontaktperson

Tone Merethe Ommedal (kordinator for tilbudet) / Remi Ramslien (Hukommelsesteamet)
48170890 (Ommedal) / 95157673 (Ramslien]
post@gloppen.kommune.no
www.gloppen.kommune.no

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Gloppen kommune

Eide gard

Eidsvegen 1, 6823 Sandane