Demensomsorg på gård illustrasjon

Kontaktinformasjon
Hitra kommune

Kontaktperson

Harald M. Hatle, Kommunalsjef helse og omsorg
72 44 17 07 / 950 22 869
Harald.Hatle@hitra.kommune.no
www.hitra.kommune.no

Se flere kommuner i fylket

Tilbake til fylkesoversikt

Gårder tilknyttet
Hitra kommune

Dalpro As

7250 Melandsjø
http://www.dalpro.no/index.php/hjemmeboende-demente

Kontaktperson

Ragnhild
97 46 50 00
post@dalpro.no