Demensomsorg på gård illustrasjon

Gårder tilknyttet
Larvik kommune

Vittersø gård

https://vitterso.wordpress.com/inn-pa-tunet/

Kontaktperson

Kirsti Bårnes Vittersø
908 53 545
kirsti@vitterso.no

Andre opplysninger

http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/nyheter/vitterso-gard-representer-inn-pa-tunet-pa-en-svart-god-mate