Avslutningskonferanse er utsatt

På grunn av korona-pandemien er avslutningskonferansen utsatt til høsten. Det kommer en ny dato.