Gratulerer, Dr. Brobakk!

Forsker i Demensomsorg på gård, Jostein Brobakk fra Ruralis, disputerte 14. desember ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Hans avhandling har tittelen «Effekten av matkrise. Flernivåanalyse av regimeendringer og aktørresponser». Dette er et svært aktuelt tema, og vi gratulerer så mye med vel gjennomført disputas!