Regionalt seminar i Trøndelag

Prosjektet arrangerer nytt regionalt seminar om dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens. Det finner sted på Scandic Hell (Stjørdal) torsdag den 16. januar 2020 seminar. Seminaret er for alle i Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal med interesse for temaet. Praksiserfaringer og diskusjonsgrupper vil stå på programmet sammen med innblikk i resultater fra prosjektet. Hold av dagen, program og påmelding kommer senere! Arrangører er prosjektet i samarbeid med helseavdelingen og landbruksavdelingen ved Fylkesmannen i Trøndelag.