Intervju av tilbydere

Forskerne fra Bygdeforskning starter i disse dager med intervju av tilbydere på åtte utvalgte gårder på ulike steder i landet. I tillegg skal de intervjue ansvarlige for dagaktivitetstilbudet for personer med demens i de utvalgte kommunene.