Snart klar for kartlegging!

Det nærmer seg oppstart for kartlegging av personer med demens med dagaktivitetstilbud på gård og deres pårørende. Spørreskjemaene er snart klare, og vi har vært i kontakt med alle gårdene. Nå venter vi bare på de siste formelle godkjenningene, så er vi i gang!

Gjennom våren 2016 har vi kartlagt gårder som har dagaktivitetstilbud til personer med demens. Vi har funnet at det er ca. 35 gårder som har et slikt tilbud, med til sammen mellom 150 og 200 deltagere. Vi har som målsetting å kartlegge rundt 150 personer med demens og deres pårørende. For å komme i kontakt med alle disse, får vi hjelp av både personalet på gårdene og ansatte i kommunen. Hensikten med kartleggingen er å undersøke hvilke nytte dagtilbud på gård har for personer med demens og deres pårørende. Vi vil også undersøke hva som har betydning for at et slikt tilbud skal være godt.