Undersøkelse med spørreskjema blant tilbydere

Høsten 2016 har forskere ved Norsk senter for bygdeforskning intervjuet tilbydere av demensomsorg på gård, og ansatte i ulike kommuner som kjøpere av slike tjenester. Noen intervju vil også bli gjennomført nå på nyåret. Dette har vært interessante og gode samtaler som har gitt prosjektet nyttig kunnskap om hvordan det blant annet er å være tilbyder, og kommunens rolle og tanker om slike tjenester. I januar har det også blitt sendt ut en epost til alle tilbydere, med en forespørsel om å svare på en spørreskjemaundersøkelse. Hensikten med dette er å få et grundig av hele den aktive næringen når det gjelder demensomsorg på gård, i Norge.