Vel blåst, Bjørnar!

Et doktorgradstudium varer i tre år (100% stilling) og leder fram til graden PhD. Alle tre doktorgradsstudentene våre, også kalt PhD-stipendiater, er nå på plass og i gang. De skal i løpet av prosjektperioden skrive en doktorgradsavhandling basert på data hentet gjennom samtaler med brukere av dagtilbudene på gård og deres pårørende. I tillegg tar stipendiatene kurs om demens, ulike forskningsmetoder,  forskningsetikk og om det å være forsker.

Denne uken gjennomførte Bjørnar Finnanger Garshol sitt første av tre interne seminarer i regi av forskerskolen ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU. Bjørnar la fram sin prosjektbeskrivelse og planer for prosjektet for rundt 15 -20 forskerkollegaer. Leder for Forskerskolen, professor Tim Richardson, ledet startseminaret. Prosjektbeskrivelsen ble kommentert av to professorer i folkehelsevitenskap ved NMBU, Camilla Ihlebæk og Geir Aamodt.  Til stede var også Bjørnars veiledere Grete Grindal Patil og Ingeborg Pedersen, begge NMBU, Simone de Bruin fra National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven i Nederland og Siren Eriksen fra Aldring og helse. Det ble en god og nyttig faglig diskusjon.  

Prosjektet er privilegert som har tre så flotte stipendiater!