Om livet etter diagnosen

Hvordan er livet med demens? Hvordan kunne det ha vært? Og hva vet vi om behandling og tiltak som kan påvirke livskvaliteten til personer med demens og deres nære?